Most viewed

Maar zij zullen de valuta natuurlijk pas accepteren zodra de koers wat stabieler is en er genoeg klanten interesse in hebben. U kunt ook zien dat bij zowel het rode als het..
Read more
So if the value of the currency you bought goes up over that time, you will have made money. Like the regular Coinbase wallet, you must trust Coinbase to secure vault..
Read more

Bitcoin met paypal kopen


bitcoin met paypal kopen

het recht voor om een of meer transacties van de Klant uit te stellen totdat de legitimiteit van de verdachte transactie is vastgesteld. Voorwaarden die met Phoenix zijn overeengekomen, zijn niet automatisch van toepassing op vervolgorders. Op de Website kunnen Cryptovaluta ook aangeduid worden als "Coins welke term niet verward mag worden met fysieke munten. Door de Verkoop/Sell knop te activeren en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod tegen de dan geldende koers gedurende vijfentwintig (25) minuten gefixeerd. Stap 1: Ga naar, virWox. Geen enkele centrale bank kan beschermende of corrigerende maatregelen treffen om de waarde van cryptovaluta te beschermen tijdens een crisis.

14 Phoenix' Contact informatie.1 Alle vragen met betrekking tot Voorwaarden, het Account, de Diensten en de verplichtingen voortvloeiend uit de Voorwaarden dienen gericht te worden aan Phoenix Support via e-mail of een support ticket. Phoenix is in dat geval gerechtigd om de kosten als gevolg van i) het niet betalen of het niet tijdig betalen, ii) van het gebruiken van onjuiste betaalgegevens en iii) van nalatigheid van de Klant, op de Klant te verhalen. Let op: Vanaf nu kunnen er kosten worden gerekend voor elke transactie die u maakt zorg ervoor dat u weet welke kosten gelden voor het inleggen en opnemen. Phoenix kan derden om informatie verzoeken en externe bronnen raadplegen om te identiteit van de Klant te verifiren en vast te stellen. 6.5 In geval van i) technische problemen, ii) van onjuiste of inconsistente gegevens verstrekt door de Klant, iii) van overmacht of iv) van benodigde nader onderzoek, kan de verwerking van de Order tot verkoop worden vertraagd. 6.3 Het volledige aantal Cryptocurrency zoals aangegeven in de Order tot verkoop dient op het Phoenix Wallet adres te zijn ontvangen binnen de aangegeven tijdsspanne. Schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie en uit het verzenden van de Cryptocurrency naar een Wallet adres dat niet door Phoenix voor dat doel is opgegeven wordt niet vergoed door Phoenix. De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de financile en juridische gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie door de Klant.


Sitemap